Když v práci chybí inspirace, pracovník cítí mnohem menší nadšení pro práci

0
19

Chápeme, že četná onemocnění mohou kontrolovat účinnost na pracovišti. Navíc, samozřejmě, ke zvýšení nákladů s nárokem na zdravotní pojištění, zpožděním, otočením, nedostatkem a také v nejzávažnějších případech také s úmrtím.

Některá onemocnění mohou navíc velmi ohrozit inspiraci, důraz i výkon pracovníků – jejich fyzické a duševní zdraví v celém rozsahu.

V tomto pocitu podpora a ochrana zdraví pracovníků nejen přináší společnosti finanční výhody, ale také pomáhá zlepšit organizační klima, nejvyšší kvalitu distribucí a také výkon zaměstnanců.

A také si zdraví stále zachovává schopnost

Ve skutečnosti existuje mnoho způsobů, jak urovnat problém mezi zdravotním problémem a také nedostatkem produktivity práce. Pokračujte tedy v prohlížení tohoto krátkého článku a objevte podrobně, jaké jsou hlavní!

  • Co je inspirace na pracovišti?Přibližně řečeno, motivaci v kanceláři můžeme specifikovat jako potěšení, štěstí a naplnění poskytované efektivitou specialisty.
  • Ať už za provedené činnosti, stejně jako dosažené výsledky, nebo za klima firmy, za uznání – nebo za všechno dohromady.

A také si zdraví stále zachovává schopnost

Mnoho filozofů dále popisuje svůj koncept připojením k souboru elektrochemických tlaků.

Podle Craiga Pindera (1998) :.motivace na pracovišti je soubor pod napětím pod napětím, které pramení jak ve specifickém, tak i vnějškovém prostředí, které tvoří pracovní činnosti, stanovují jeho houževnatost, pokyny, intenzitu a také dobu trvání.

Zjednodušeně řečeno, je to energie generovaná samotným specialistou, která přispěla k energii generované kolegy, nadřízeným a dalšími lidmi, kteří tvoří společnost.A také existuje několik prvků, které podporují nebo jinak produkují tuto energii.

  • Existují finanční a také nefinanční výhody, příležitost k postupu i růstu, vynikající pracovní oblast, příležitost stabilizovat individuální i odborný život.
  • Stejně tak je pro společnost zásadní mít mezi jejími strategiemi motivaci svých zaměstnanců, vzhledem k tomu, že povzbuzovaní lidé produkují více a lépe.

Mají proto vysokou účinnost, překonávají cíle a překračují cíle a dosahují úžasných výsledků.Je však nedostatečné, aby firma poskytovala určité motivační rozhovory. Musí být prováděny nepřetržité akce a atmosféra i okupace by měly být příjemné.

Manažer by přesto měl být více než zaměstnavatel: být motivujícím vůdcem.Partnerství mezi zdravím a také efektivitou v kanceláři.Již jsme uvedli, že odhodlaní jedinci jsou mnohem produktivnější.

Síla, kterou získávají a vyzařují v podnikovém prostředí, přispívá k tomu, že jejich úkoly jsou prováděny přísně kvalitně a podle plánu – tj. S optimální účinností.Stejně jako to nemá nic společného s tím, že jste workoholik.

Docela naopak; efektivní a odhodlaný člověk má obecně rovnováhu ve všech složkách: individuální, profesionální, zdraví a wellness, rodina a přátelé.Specialista závislý na funkci proto špatně odpočívá, vhodně nespotřebovává ani neprovádí cvičení.

Kromě toho nemá čas na nákup vlastního zdraví a wellness a také se zavazuje rodině a přátelům.A tato absence rovnováhy mezi pracovním a také individuálním životem přináší pracovníkovi přímé reflexy, zejména pokud jde o jejich zdraví a wellness, a to jak doslovně, tak psychologicky.

  • Proto se objevují jasné náznaky napětí a také únavy – ukazatele, které se odráží na jeho výkonu v obchodním světě, jeho zdraví a také na celém jeho životě.
  • Protože jsou nemocní, absence se začínají zvyšovat a absence se stávají rostoucím počtem konstant. Je to pravda: nedostatečné zdraví minimalizuje produktivitu na pracovišti.

A to se stává u workoholiků a je to duplikováno s nemotivovanými jednotlivci

Začínají mít ještě víc (hovoříme o metodách snižování nedostatků pracovníků i zpoždění v tomto příspěvku na blogu), nebo se týkají společnosti bez minimálních podmínek pro generování čehokoli (presenteeism).

A obě situace odrážejí absenci kvality života zaměstnance, kromě toho určitě jeho špatný výkon.Z tohoto důvodu, abychom byli produktivní a odhodlanou osobou, je nutné být zdraví. Ve skutečnosti jde o zdraví jako o širší pojem, než jen o „absenci nemoci“, ale spíše o to, abyste se cítili dobře.

Tedy provádění rutinních zkoušek, odpočinek v doporučených hodinách, procvičování fyzických aktivit, řízení tělesné hmotnosti a také dodržování plánu zdravé výživy jsou některé z prvků, které přispívají ke zdravému a vyváženému a následně mnohem efektivnějšímu životu.

5 indikátorů pro sledování efektivity práce vašich zaměstnanců.Z tohoto důvodu je možné sledovat některé ukazatele, abychom zjistili, jak kontrolovat produktivitu na pracovišti svých zaměstnanců.

Jedná se o nástroje, které měří vynaložené úsilí na generování produktu nebo služeb a úrovně účinnosti a efektivity stávajících procesů společnosti.V ideálním případě by každá firma měla vyvinout své vlastní ukazatele efektivity v kanceláři, protože mnoho z nich má přímý vztah k druhu služby.

Například logistická firma musí měřit výkon každé distribuce, součet všech zásilek, vyložení a další.Existují nicméně některé znaky, které jsou mimořádně obecné a kladou je na společnosti jednoho z nejrůznějších segmentů, míst a také velikostí.

Dále se podívejme na 5 z těchto indikátorů :.funkční dokonalost: posoudit všechny procesy společnosti. Jsou optimální pro lokalizaci chyb (a také pro jejich prevenci) a také příležitosti pro renovaci ;.vývoj: měřit schopnost firmy vytvářet nové produkty a služby.

A také nové postupy, které mohou zvýšit efektivitu organizace v celém rozsahu ;.nejvyšší kvalita: analyzujte, zda výsledky řešení nebo produktů splňují požadavky, které společnost potřebuje.

Stejně jako spokojenost svých spotřebitelů a také jejich porozumění tomu, co podnik poskytuje;flexibilita: měřit všestrannost společnosti ve vztahu ke konkurenci, tržišti (ekonomické krize, podpora nebo nižší popularita atd.) a také technologickým změnám ;.lidé: vypočítat soukromou efektivitu a také umožnit odborníkovi ustanovit nebo udržet pracovníky efektivnější a informovanější.

Problém soustředit zdraví se i plnit úkoly

Všichni produktivní specialisté mají jednu společnou charakteristiku: 100% se soustředí na úkol, který dělají.

Jsou zaměřeni na mysl a tělo, stejně jako jednají s maximálními schopnostmi. Zůstáváme však ve světě s více a více stimulacemi.Dnes existuje spousta informací, spousta e-mailů, spousta upozornění ze sítí sociálních médií, spousta zpráv, spousta obrázků – spousta čehokoli.

Problém soustředit zdraví se i plnit úkoly

Výsledkem je, že je stále častější, že stále více jednotlivců má stav zaostření zaostření a také likvidaci obětí „zlodějů výkonu při práci“.Kromě každodenního problémového života mohou být soustředěním problémů také příznaky a příznaky nemocí, jako je úzkost, anémie a úzkost.

Stejně to může stále souviset s užíváním léků nebo s nějakým traumatem nebo potížemi, s nimiž se ve skutečnosti potýkali.

Z tohoto důvodu patří mezi vynikající spojenceChcete-li dosáhnout maximálního soustředění v každé maličkosti, kterou děláte, je zahájit každodenní rutinu vynikající snídaní, ztichnout – například reflexí nebo jógou – a také si zacvičit.Kromě toho existují různé další návrhy, které vám pomohou problém překonat. soustředění i provádění úkolů.

V současné době se podívejme na ty hlavní:OdpočinekPraxe malého spánku nebo práce přesčas, stejně jako častého pracovního pobytu, může často ohrozit soustředění. Proto bude mysl i tělo unavené a zaměstnanec také brzy uvidí důsledky pro zdraví a wellness i výkon v práci.

Dělejte si krátké přestávkyKaždou hodinu fungující nebo každé 2 hodiny je velmi důležité, aby si lidé prodloužili nohy, napili se vody a dostali čerstvý vzduch.

To se může zdát rozporuplné, ale není to tak: čím více pravidelných přestávek pracovníci mají, tím lepší je výkon v práciNaplánujte si den v kanceláři.Seznamujte úlohy s upřednostňováním jedné z nejaktuálnějších a také se je pokuste rozdělit přímo na drobné činnosti.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno